Kontakt

Ni är alltid välkomna att besöka oss och vår verksamhet. Då kan vi berätta lite mer om vår förskola och visa upp våra fina lokaler.

Kontakta vår förskolechef Cathrine Mjöbo för ett besök och mer info.
Tel 046-274 25 04.

Postadress:

Förskolan Axet/Druvan
Box 104
245 22 Staffanstorp

Besöksadresser:

Axet: 046-23 42 86
Brågarpsvägen 10
245 33 Staffanstorp

Druvan: 046-274 25 46
Vinningevägen 27
245 91 Staffanstorp

Telefon och e-post:
Axet/Kornet 046-274 25 41 StStaffan.Kornetsforskola@svenskakyrkan.se
Axet/Grynet 046-274 25 42 StStaffan.Grynetsforskola@svenskakyrkan.se
Axet/Fröet 046-274 25 43 StStaffan.Froetsforskola@svenskakyrkan.se
Druvan 046-274 25 46 StStaffan.Druvansforskola@svenskakyrkan.se