Axet

Axet ligger i anslutning till S:t Staffans församlingsgård, centralt i Staffanstorp. Här finns tre avdelningar med barn i åldern 1-5 år.
För alla barn har vi anpassad gruppverksamhet flera gånger i veckan, utformad efter barnens ålder och mognad. Vi åker ut i naturen med buss fyra gånger per termin med de äldre barnen. Vi har även tillgång till fina lokaler i församlingsgården, t.ex. gymnastiksal och stor scen, som vi använder oss mycket av.

Avdelningarna Grynet och KornetAvdelning Fröet